Get Adobe Flash player

Rok szkolny 2014/2015

 

1. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii.
Filip Sarecki - laureat
Nauczyciel prowadzący:  Agnieszka Skalska


2. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki.
Filip Sarecki - laureat
Nauczyciel prowadzący: Piotr Podlewski


3. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii.
Bartosz Lusiak - laureat
Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Skalska


4. Konkurs  Przedmiotowy z Historii.
Bartosz Lusiak - laureat
Nauczyciel prowadzący: Dariusz Skalski


5. Konkurs przedmiotowy z geografii.
Bartosz Lusiak - laureat
Nauczyciel prowadzący: Irena Szarapanowska


6. Kujawsko – Pomorska  Gimnazjada  z Historii i Wiedzy o Społeczeństwie etap wojewódzki.
Bartosz Lusiak - laureat
Nauczyciel prowadzący: Dariusz Skalski


7. Konkurs  przedmiotowy z języka angielskiego.
Jakub Olewicz  - laureat
Nauczyciel prowadzący: Joanna Felcyn


8. Ogólnopolski Konkurs „Jerzy Popiełuszko – człowiek prawdy, który zło dobrem zwyciężał”(etap centralny).
Marcin Grajek  - laureat
Nauczyciel prowadzący: Beata Wachowska


9. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy – etap wojewódzki, etap centralny.
Julia Iglewska  - laureat
Nauczyciel prowadzący: Irena Szarapanowska


10. Ogólnopolski Konkurs „Stefan Kardynał Wyszyński-Prymas Tysiąclecia”.
Julia Iglewska  - laureat
Nauczyciel prowadzący: Grażyna Szczekot


11. Ogólnopolski Konkurs „Stefan Kardynał Wyszyński-Prymas Tysiąclecia”.
Magdalena Rataj  - laureat
Nauczyciel prowadzący: Grażyna Szczekot


12. XIII Wojewódzki Międzyszkolny Konkurs Multimedialny pod hasłem: „Prawa dziecka-prawami człowieka”.
Mateusz  Purczyński - I miejsce
Nauczyciel prowadzący: Edyta Purczyńska


13. Wojewódzki konkurs Piosenki Awans 2015.
Aleksandra Nowak - laureat
Nauczyciel prowadzący: Marek Nowak


14. Wojewódzki konkurs Piosenki Awans 2015.
Zofia Fryca - laureat
Nauczyciel prowadzący: Marek Nowak


15. Kujawsko – Pomorska  Gimnazjada  z Historii i Wiedzy o Społeczeństwie etap wojewódzki.
Szymon Koziełek - laureat
Nauczyciel prowadzący: Marek Wilgórski


16. Kujawsko – Pomorska  Gimnazjada  z Historii i Wiedzy o Społeczeństwie etap wojewódzki.
Bartosz Korga - laureat
Nauczyciel prowadzący: Dariusz Skalski