Get Adobe Flash player
BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

DOSTĘP DO KONTA BIBLIOTECZNEGO

 

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30


Biblioteka szkolna pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji oraz daje możliwość rozwijania zainteresowań i samokształcenia. Rozwija zamiłowania czytelnicze uczniów. Biblioteka składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni.
Księgozbiór wypożyczalni stanowią przede wszystkim lektury szkolne, literatura piękna w tym głównie młodzieżowa oraz książki metodyczne dla nauczycieli. Ponadto jest tu literatura popularnonaukowa z różnych dziedzin wiedzy.

W czytelni znajduje się tzw. księgozbiór podręczny – encyklopedie, słowniki, atlasy i albumy oraz literatura regionalna na temat naszego regionu oraz czasopisma młodzieżowe i prasa codzienna. Ponadto filmy dydaktyczne i fabularne (w tym głównie lektury szkolne) na płytach DVD.

Zarówno w czytelni jak i w wypożyczalni znajdują się komputery z dostępem do Internetu z których mogą korzystać uczniowie i inni pracownicy szkoły.

 Księgozbiór naszej biblioteki liczy ponad 5000 woluminów.
Zbiory opracowane są wg. Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Podstawowe katalogi to alfabetyczny i rzeczowy oraz kartoteki - tekstowa i zagadnieniowa.


Nauczyciele bibliotekarze aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Są współorganizatorami wielu imprez lub organizują je sami. Są to m.in. wyjazdy do Multikina na ciekawe filmy, wyjazdy do teatru i do opery.
Uczniowie często i chętnie uczestniczą w konkursach i imprezach czytelniczych, które rozbudzają ich twórczą wyobraźnię, rozwijają zainteresowania, pogłębiają wiedzę.

 

Regulamin biblioteki

 1. Z biblioteki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. W bibliotece należy zachować ciszę.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 1 lekturę na czas omawiania oraz 2 inne książki na okres 4 tygodni.
 4. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu oraz wstrzymać wypożyczenia uczniom, którzy przetrzymują książki.
 5. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem lub zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan  i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 6. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zgubionej (zniszczonej).
 7. Każdorazowe wypożyczenie i zwrot książki odnotowuje się w komputerowym programie bibliotecznym MOL NET +.
 8. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele) zobowiązani są rozliczyć się z  biblioteką z wypożyczonych pozycji.
 9. Z  księgozbioru podręcznego, tj. słowników, encyklopedii, albumów, czasopism itp. można korzystać jedynie na miejscu.
 10. Przed skorzystaniem z komputerów znajdujących się w czytelni i wypożyczalni należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 11. Przy  jednym stanowisku komputerowym mogą pracować maksymalnie 2 osoby.
 12. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat.
 13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 14. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i wyrządzone szkody (zniszczenie lub uszkodzenie nośnika informacji).
 15. Za niekulturalne zachowanie uczeń może zostać pozbawiony prawa przebywania w lokalu bibliotecznym na czas określony przez bibliotekarza.

 

Drodzy czytelnicy!

Jeśli macie pomysły na książki, które powinny znaleźć się w naszym księgozbiorze, zgłoście swoje pomysły bibliotekarzowi!