Get Adobe Flash player

 

 Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 uczniów klas 3.


W dniu 23 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2016/2017. W uroczystości zakończenia roku wzięli udział zaproszeni goście: p. wicemarszałek woj. kujawsko-pomorskiego p. Dariusz Kurzawa, p. Tomasz Mokosa –asystent p. Janusza Zemke,  posła do Parlamentu Europejskiego, Burmistrz Żnina p. Robert Luchowski, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu p. Sławomir Kujawa, p. Włodzimierz Osuch prezes Zrzeszenia Sampo, p. Agnieszka Kuźmińska członkini zarządu Zrzeszenia Sampo.
W czasie uroczystości nagrodziliśmy uczniów oraz pogratulowaliśmy rodzicom wyników osiągniętych przez ich dzieci w nauce, sukcesy sportowe, działalność w życiu szkoły oraz działalność charytatywną.

Nagrody dla uczniów, którzy uzyskali średnią od 5.0 wzwyż wraz listem gratulacyjnym dla rodziców wręczyli pan Dyrektor Krzysztof Kaczmarek i pan Burmistrz Robert Luchowski.

Wyróżnieni uczniowie:
1.    Wiktorię Witucką ( śr.5,56)
2.    Weronikę Cichońską (5,33)
3.    Małgorzatę Trojan (śr.5,22)
4.    Monikę Polaszewską (śr.5,2)
5.    Monikę Wałkowską (śr.5,17)
6.    Martynę Romel (śr.5,13)
7.    Julię Karczyńską( śr.5,13)
8.    Natalię Pisarek (śr.5,13)
9.    Mikołaja Semrau (śr.5,11)
10.    Zofię Frycę (śr.5,07)
11.    Natalię Boińską (śr.5,0)
12.    Martynę Brząkowską (śr.5,0)
13.    Mateusza Kądzielę (śr.5,0)
14.    Mateusza Rutkowskiego(śr.5,0)
15.    Weronikę  Sułkowską(śr.5,0)
16.    Weronikę Wiśniewską (śr.5,0)
17.    Karolinę Zdrojewską(śr.5,0)

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymają uczniowie, którzy uzyskali średnią 4,75 i więcej. Nagrody wręczyli pan Dyrektor Krzysztof Kaczmarek i pan Burmistrz Robert Luchowski.

Wyróżnieni uczniowie:
1.    Jakuba Brańkę- 4,94 (klasa3B)
2.    IzabelęJamrug – 4,94 9klasa 3D)
3.    Jakuba Felcyna – 4,94 (klasa 3C)
4.    Paulinę Pawełczak-4,94(klasa3D)
5.    Katarzynę Pogorzelską -4,93(klasa3A)
6.    Gracjana Lasaka (4,93) (klasa3G)
7.    Kacpra Dziennika – 4,89(klasa3B)
8.    Martynę Małecką 4,89(klasa3D)
9.    Huberta Chareńskiego-4,87(klasa3G)
10.    Agatę Kwasek-4,87(klasa3G)
11.    Karolinę Michalską -4,87(klasa3A)
12.    Martę Koszutowską – 4,87(klasa3C)
13.    Huberta Wysockiego -4,87(klasa3A)
14.    Oskara Adamskiego – 4,83 (klasa3B)
15.    Sławomira Maciejewskiego – 4,83(klasa3B)
16.    Ewę Malinowską- 4,83(klasa3D)
17.    Michała Nowaka – 4,83(klasa3E)
18.    Julię Boińską- 4,80 (klasa3C)
19.    Monikę Kryszak-4,8(klasa3C)
20.    Wiktorię Kubiak 4,8(klasa3C)
21.    Jagodę Staszewską – 4,8(klasa3C)
22.    Patryka Żółtowskiego- 4,80(klasa3G)
23.    Julię Maćkowiak- 4,78(klasa3D)
24.    Marcina Marnochę – 4,78(klasa3B)
25.    Aleksandrę Pęczek – 4,78(klasa3F)
26.    Justynę Płocińską – 4,78(klasa3E)
27.    Michała Tafelskiego – 4,78(klasa3D)
28.    Weronikę Kuś 4,77(klasa3G)
29.    Aleksandrę Braciszewską śr.4,77Wręczenie nagród za najwyższe wyniki uzyskane z wszystkich części egzaminu gimnazjalnego.

Najwyższy wyniki z wszystkich części egzaminu gimnazjalnego uzyskała WIKTORIA WITUCKA, która otrzymuje medal wybity z okazji nadania szkole imienia 750-lecia Miasta Żnina. Wiktoria uzyskała 100% wynik z z matematyki, 100% przedmiotów przyrodniczych, 100%  z języka angielskiego na poziomie podstawowym  oraz 97% z historii.

Nagrodę wręczyli: wicemarszałek woj.kujawsko-pomorskiego p. Dariusz Kurzawa,  Burmistrz Żnina pan Robert Luchowski.oraz Dyrektor Pg1 p. Krzysztof Kaczmarek.

Najwyższe wyniki z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego. Nagrody wręczą: p. wicemarszałek woj.kujawsko-pomorskiego p. Dariusz Kurzawa,  Burmistrz Żnina pan Robert Luchowski.oraz Dyrektor Pg1 p. Krzysztof

Kaczmarek.

100% wynikiem z matematyki poszczycić się mogą: Mateusz Kądziela i Weronika Cichońska;

Mateusz Kądziela uzyskał także maksymalny wynik z obu części języka angielskiego.

Maksymalny wynik z przedmiotów –przyrodniczych uzyskała Małgorzata Trojan;

100% wynik z języka polskiego uzyskały  Wiktoria Kubiak, Izabela Jamrug i Weronika Sułkowska.

Michał Nowak i Patryk Żółtowski uzyskali 100% wynik z obu części języka angielskiego.

Najlepszy wynik z historii – 97%  osiągnęła Karolina Zdrojewska


Tradycją naszej szkoły stało się wręczanie nagród specjalnych laureatom konkursów przedmiotowych, którzy rozsławili dobre imię szkoły w środowisku lokalnym. Autorem statuetek jest artysta ludowy p. Zbyszko Piwoński, stąd ich nazwa „Piwki”.
W roku szkolnym 2017/18 Kapituła zdecydowała o przyznaniu 5 nagród.

Tytuł PRIMUS INTER PARES zdobyła WIKTORIA WITUCKA laudację wygłosiły p. G.Sarecka, p. A.Skalska i p. S.Trojan.

Tytuł NAJLEPSZEGO GEOGRAFA PG1 W ŻNINIE zdobyła MAŁGORZATA TROJAN laudację wygłosiły p. G.Sarecką i p. S.Trojan.

Tytuł NAJLEPSZEGO MATEMATYKA PG1  W ŻNINIE zdobył MATEUSZ KĄDZIELA laudację wygłosiła p. G.Sarecka.

Tytuł NAJLEPSZEGO SPORTOWCA  PG1 W Żninie zdobył KRYSTIAN ZUBEL laudację wygłosił p.Sławomira Kujawę,

Tytuł WSZECHSTRONNEJ WOKALISTKI 2017 ZDOBYŁA MONIKA WAŁKOWSKA laudację wygłosiła p. Regina Wysocka


Nagrodziliśmy również najlepszych sportowców. Nagrody wręczyli pan Dyrektor Pg1 Krzysztof Kaczmarek oraz przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu p. Sławomir Kujawa.

1. mistrzyni Polski Juniorów w pool bilard, srebrna medalistka w kategorii 9 bil, zdobywczyni brązowego medalu w kategorii drużynowej – BOGNA ŚWITAŁA

2. mistrzyni Polski w klasie ISA 407 do 17 lat – MARIETTA ROSPENDA

3. brązowy medalista Mistrzostw Polski Młodzików w biegu na 100 metrów, mistrz województwa kujawsko-pomorskiego – zwycięzca Kujawsko – Pomorskiej Gimnazjady w lekkiej atletyce–KRYSTIAN ZUBEL

Nagrody książkowe za wybitne osiągnięcia sportowe otrzymali:

Marta Koszutowska
Jakub Szpek
Weronika Wiśniewska
Hubert Chareński
Michał Tafelski
Jakub Łukasik
Mateusz Rutkowski
Jakub Jankowski
Maciej Klockowski
Martyna Romel
Wiktoria Witucka
Natalia Boińska
Karolina Michalska
Monika Polaszewska
Julia Karczyńska
Zofia Fryca
Justyna Płocińska


Absolwenci którzy aktywnie działali w Samorządzie Szkolnym. Nagrody wręczyli p. Zofia Kozłowska-  członkini Zarządu Powiatu Żnińskiego oraz opiekunki SU p. Milena Czerwińska i p. Magdalena Połowczyk.

Nagrodzeniu uczniowie:
Monikę Wałkowską
Jakuba Szpeka
Wiktorię Witucka
Agatę Dudek
Wiktorię Wiśniewską
Martyne Romel
Zofię Frycę
Michala Tafelskiego    


Uczennica, która szczególnie zaangażowała się w sprawy społeczne jest MARTYNA MAŁECKA, która przez trzy lata systematycznie umilała czas przedszkolakom, czytając im ulubione bajki. Nagrodę otrzymała z rąk p. Zofii Kozłowskiej i p. Mileny Czerwińskiej.

Jako szkoła współpracujemy również z Pomorsko-Kujawskim Zrzeszeniem Samopomocy Obywatelskiej Sampo z Barcina. Jednym ze statutowych zadań organizacji jest szeroko pojęty wolontariat, w który z wielką pasją zaangażowała się uczennica naszego Gimnazjum. Uczennicą, która bardzo zaangażowała sie w pracę w wolontariacie w gminie Barcin jest IZABELA JAMRUG.
Nagrodę za swoją działalność otrzymała z rąk p. Włodzimierza Osucha prezesa Zrzeszenia Sampo oraz p. Agnieszki Kuźmińskiej członkini zarządu Zrzeszenia Sampo, p. Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Dariusza Kurzawę , burmistrza Żnina p. Roberta Luchowskiego,  p. Tomasza Mokosa –asystenta p. Janusza Zemke,  posła do Parlamentu Europejskiego.

Na zakończenie uroczystości p. Dyrektor Krzysztof Kaczmarek podziękował za długoletnią pracę odchodzącą na emeryturę p. Krystynę Chrząszczak. Pan Dyrektor podziękował również za pracę nauczycielom p. Markowi Rutkowskiemu i p. Anecie Falkowskiej, którzy odchodzą do pracy w innej szkole.